Legionárska 6419, 911 01, Trenčín

Blog

Zmena vedúceho COMS

depositphotos_26983883-stock-photo-boss-with-arms-folded-standing
Novinky

Zmena vedúceho COMS

Vážení klienti,

Oznamujeme Vám, že dňa 01.05.2024 došlo k zmene na pozícii vedúceho COMS PQM, s.r.o.

Novým vedúcim sa stal Ing. Miroslav Šáli, ktorý predtým pôsobil na pozícii zástupcu vedúceho COMS PQM, s.r.o. Uvedeným dňom preberá na seba všetky rozhodovacie právomoci v oblasti certifikácie a overovania.

Ing. Ján Pisoň od uvedeného dátumu zastupuje pozíciu zástupcu vedúceho COMS PQM, s.r.o.