Legionárska 6419, 911 01, Trenčín

Blog

Opatrenia prijaté v súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19

shutterstock_1751409956-1
Novinky

Opatrenia prijaté v súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19

Vážení klienti,

v súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19 sa rozhodla certifikačná spoločnosť PQM, s.r.o. prijať nasledovné opatrenia:

  1. Kancelária PQM, s.r.o, Legionárska 6419, 911 01 Trenčín je od 23. 03. 2020 až do rozhodnutia vedenia spoločnosti pre návštevy a stránky uzavretá.
  2. Pracovníci kancelárie budú využívať tzv. „homeoffice“ a sú dostupní na nižšie uvedených telefónnych číslach a emailových adresách počas bežných pracovných dní.
  3. Osobné doručenie zásielok bude možné len po vzájomnej dohode, resp. ak je to možné, zaslať ich prostredníctvom pošty.
  4. Dohodnuté termíny auditov budú realizované na základe vzájomnej dohody vhodným spôsobom tak, aby boli minimalizované riziká potenciálneho ohrozenia osôb.