Legionárska 6419, 911 01, Trenčín

Overenie platnosti certifikátu

Overenie platnosti certifikátu

Referencie o klientoch a platných certifikátoch sa vydávajú na vyžiadanie telefonicky (0907 846 247) alebo e-mailom (pqm@pqm.sk),

prípadne priamo uvedením čísla certifikátu do tohto políčka: