Legionárska 6419, 911 01, Trenčín

Novinky

Novinky

1710877382612

Významnosť klimatickej zmeny vo vzťahu k systému manažérstva

Vážení klienti. Vo februári 2024 vydala Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (ISO) dodatky „Amd 1: 2024 Klimatická zmena“ ku všetkým normám, podľa ktorých sa certfifikujú systém manažérstva (ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, ISO/IEC 27001: 2022, ISO 37001: 2016, ISO 50001: 2018, ISO 22301: 2019, ISO 28000: 2022, …

depositphotos_26983883-stock-photo-boss-with-arms-folded-standing

Zmena vedúceho COMS

Vážení klienti, Oznamujeme Vám, že dňa 01.05.2024 došlo k zmene na pozícii vedúceho COMS PQM, s.r.o. Novým vedúcim sa stal Ing. Miroslav Šáli, ktorý predtým pôsobil na pozícii zástupcu vedúceho COMS PQM, s.r.o. Uvedeným dňom preberá na seba všetky rozhodovacie právomoci v oblasti certifikácie a overovania. Ing. Ján Pisoň od uvedeného dátumu zastupuje pozíciu zástupcu vedúceho …

shutterstock_1751409956-1

Opatrenia prijaté v súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19

Vážení klienti, v súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19 sa rozhodla certifikačná spoločnosť PQM, s.r.o. prijať nasledovné opatrenia: …