Legionárska 6419, 911 01, Trenčín

Kontaktné informácie

Kontaktné informácie

Sídlo certifikačného orgánu

PQM, s.r.o.
Legionárska 6419
911 01 Trenčín

Sídlo spoločnosti / fakturačná adresa

PQM, s.r.o.
Trieda SNP 75

974 01 Banská Bystrica

Fakturačné údaje

IČO: 36 053 058
IČ DPH: SK 2020095451

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s
IBAN: SK84 1100 0000 0026 2378 2159

Kontakty COMS PQM, s.r.o.

Ing. Ľuboš Snopek

KONATEĽ / OBCHODNÝ RIADITEĽ LEAD AUDITOR

Ing. Ján Pisoň

ZÁSTUPCA VEDÚCEHO COMS
LEAD AUDITOR

Ing. Miroslav Šáli

VEDÚCI COMS
LEAD AUDITOR

Ivana Mateášová

MANAŽÉRKA KVALITY

Gabriela Špačková

ASISTENTKA COMS