Legionárska 6419, 911 01, Trenčín

Riadenie IT služieb ISO/IEC 20000

Riadenie IT služieb ISO/IEC 20000

ISO/IEC 20000 je prvý medzinárodný  štandard pre riedenie IT služieb. Je určená pre organizácie, ktoré poskytujú IT služby koncovým zákazníkom.
Kvalitné riadenie (správa)  IT služieb v dnešnej dobe je zrejme z dôvodov neustále prebiehajúcej modernizácie IKT a náročnosti na ich údržbu a servis. Od organizácií poskytujúcich outsourcing IT služieb sa očakáva efektívne poskytovanie riadených služieb v zmysle obchodných a zákazníckych požiadaviek. ISO 20000 presadzuje prijatie takéhoto integrovaného procesného prístupu pre riadenie a to definovaním organizačnej  štruktúry organizácie, požiadavkami na kvalifikáciu pre IT a zavedením prevádzkových postupov.

ISO 20000 sa skladá z desiatich častí:

 • a)    Rozsah pôsobnosti
 • b)    Všeobecné definície
 • c)    Plánovanie a implementácia riadenia služieb
 • d)    Požiadavky na systém riadenia
 • e)    Plánovanie a implementácia nových alebo zmenených služieb
 • f)    Poskytovanie procesných služieb
 • g)   Vzťahy medzi jednotlivými procesmi
 • h)   Riadenie procesov
 • i)    Rozlišovanie procesov
 • j)    Vydania jednotlivých procesov


Prínos normy:

Zavedením normy preukazujete svojím zákazníkom schopnosť poskytovať služby efektívnym a kvalifikovaným spôsobom za prísneho dodržiavania zadefinovaných procesov pre poskytovanie služieb, riešenie problémov a riadenia vzťahov medzi organizáciou a klientom. Zároveň získate väčšiu šancu získať  zákazky pri výberových konaniach na poskytované služby.


Norma ISO 20000 existuje vo dvoch častiach:

 • ISO 20000-1: 2018 – je určená pre posudzovanie a prípadnú certifikáciu IT služieb
 • ISO 20000-2: 2019 – slúži ako návod pre zavedenie systému a popisuje odporúčané postupy pre riadenie služieb