Legionárska 6419, 911 01, Trenčín

Úvodná stránka

Certifikácia manažérskych systémov
Ponuka školení a kurzov

Certifikácia manažérskych  systémov Ponuka školení a kurzov

PQM, s.r.o. je Slovenský certifikačný orgán akreditovaný SNAS (Slovenská národná akreditačná služba), ktorá je poverená akreditáciou skúšobných laboratórií, certifikačných a inšpekčných orgánov. Orientujeme sa najmä na certifikáciu malých a stredných podnikov.

Certifikácia

Certifikácia manažérskych systémov.

Vzdelávanie

Ponuka našich školení a kurzov.

Audity

Personálne a informačné audity.

Cenová ponuka

Žiadosť o ponuku na certifikáciu.

PQM, s.r.o.

je Slovenský certifikačný orgán akreditovaný SNAS (Slovenská národná akreditačná služba), ktorá je poverená akreditáciou skúšobných laboratórií, certifikačných a inšpekčných orgánov. Orientujeme sa najmä na certifikáciu malých a stredných podnikov.

Ing. Ľuboš Snopek
Konateľ / Obchodný riaditeľ

Referencie

Školenia a kurzy

Aktuálne školenia

Aktuálne nepriebiehajú žiadne školenia

Dôležité oznamy

Novinky