Legionárska 6419, 911 01, Trenčín

Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Spoločnosť PQM, s.r.o., Banská Bystrica vznikla 4. Marca 2002. Má piatich stálych a  25 externých pracovníkov (vedúcich audítorov, audítorov a technických expertov). PQM, s.r.o. je Slovenský certifikačný orgán akreditovaný SNAS (Slovenská národná akreditačná služba), ktorá je poverená akreditáciou skúšobných laboratórií, certifikačných a inšpekčných orgánov. Orientujeme sa najmä na certifikáciu malých a stredných podnikov.
Platnosť akreditácie je uvedená: ais.snas.sk/ais/

Predmet činnosti:

 • certifikácia manažérskych systémov a personálu,
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností,
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností,
 • organizovanie školení a sympózií zameraných na vzdelávanie v oblasti systémov manažérstva kvality.

Naše výhody:

 • sme nezávislá,
 • sme flexibilná,
 • sme prispôsobivá,
 • sme cenovo prístupná firma,
 • certifikáciu vykonávajú audítori v slovenskom či v českom jazyku, prípadne aj v inom jazyku podľa dohody,
 • ponúkame výhodné cenové podmienky, ktoré sú ďalej zvýhodnené pri certifikácii viac systémom tzv. certifikácia integrovaného systému manažérstva (napr. ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001 a pod.)
 • naši audítori majú rozsiahle odborné znalosti, praktické skúsenosti a spĺňajú prísne kvalifikačné kritéria. Súčasne dbáme na ich ďalší profesionálny a odborný rozvoj.