Legionárska 6419, 911 01, Trenčín

Certifikácia integrovaných systémov manažérstva

Certifikácia integrovaných systémov manažérstva

V súvislosti s rastúcou požiadavkou po certifikácií viacerých systémov manažérstva počas jedného auditu (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) vykonávame tzv. integrované audity týchto systémov. Znamená to, že v rámci jedného auditu tím audítorov PQM, s.r.o. posúdi viacero systémov.

Spoločné prvky viacerých systémov sa preverujú iba 1x (nie opakovane pre každý posudzovaný systém). Toto prináša organizácií úsporu času pracovníkov a účastníkov auditu a taktiež výhodnejšie cenové podmienky certifikácie. Je však potrebné zdôrazniť, že miera úspor vychádza z miery integrovania certifikovaných systémov (napr. spoločné príručky kvality, spoločné dokumentované postupy).


Obvykle vykonávame integrované audity systémov podľa:

 

  • ISO 9001 + ISO 14001
  • ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001
  • Samozrejme sú možné aj ďalšie kombinácie podľa získaných akreditácií.