Kontaktné informácie

Sídlo certifikačného orgánu

PQM, s.r.o.
Legionárska 6419
911 01 Trenčín

Sídlo spoločnosti / fakturačná adresa

PQM, s.r.o.
Trieda SNP 75

974 01 Banská Bystrica

Fakturačné údaje

IČO: 36 053 058
IČ DPH: SK 2020095451

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s
IBAN: SK84 1100 0000 0026 2378 2159

Kontakty COMS PQM, s.r.o.

 

Ing. Ľuboš Snopek

Konateľ / Obchodný riaditeľ

Lead auditor

snopek@pqm.sk

Ing. Ján Pisoň

Vedúci COMS

Lead auditor

jan.pison@pqm.sk

Ing. Miroslav Šáli

Zástupca vedúceho COMS

Lead auditor

miroslav.sali@pqm.sk

Ivana Mateášová

Manažérka kvality

office@pqm.sk

Gabriela Špačková

Asistentka COMS

pqm@pqm.sk