Overenie platnosti certifikátu

Referencie o klientoch a platných certifikátoch sa vydávajú na vyžiadanie telefonicky (0907 846 247) alebo e-mailom (pqm@pqm.sk)

Ing. Ján Pisoň

Vedúci COMS PQM, s.r.o.